סופיה קוסמטיקה רפואית


     
סופיה קוסמטיקה רפואית | 054-4357016
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

שעות קבלה

ימים א-ה : 08:00-22:30

         שישי: 08:00-18:00

         שבת: 10:00-20:00 

×

אזהרה

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

שלישי, 10 דצמבר 2013 10:54

סופיה המכון לקוסמטיקה רפואית

By 
Rate this item
(1 Vote)

הטיפולים מבוצעים ע"י קוסמטיקאית פרא רפואית טיפולי המכון כוללים:
* טיפול אנטי אייג'ין
* טיפול ושיקום בעור מזדקן
* טיפולי אקנה
* פילינג קל \ פילינג עמוק
* טיפול פיגמנטציה לסוגיה
* עיסויי פנים
* טיפולי יופי מיוחדים

סופיה המכון לקוסמטיקה רפואית

Read 860423 times Last modified on שלישי, 10 דצמבר 2013 12:45

505 comments

 • Comment Link silverlCeap רביעי, 24 מאי 2017 19:50 posted by silverlCeap

  Девушки вы покупали себе авторские серебряные браслеты? Что можете посоветовать?

  Асонова Илиана:
  \"Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике, смородине, огурцах. Профилактика и эффективные средства для лечения. Мучнистая роса грибковое заболевание, которое поражает огромное количество растений декоративных, овощных, фруктовых и ягодных. Самые распространенные возбудители грибы вида Podosphaera fuliginea и Erysiphe cichoracearum неизбирательны, они поражают широкий круг растений чаще всего из садовых культур страдают бахчевые огурцы, тыквы, кабачки, дыни, арбузы; ягодные кустарники крыжовник, смородина, поражаются плодовые деревья, а также ягодники. Есть и специфичные патогены, характерные для конкретных растений, например, возбудитель мучнистой росы винограда вид Oidium tuckeri. Очень восприимчивы к сферотеке садовые цветы, иногда со срезкой из магазина или сада мучнистая роса попадает и на комнатные цветы. Постепенно пятна увеличиваются и охватывают весь лист целиком, перебираются на всю надземную часть растения. По мере того, как заболевание прогрессирует, пятна становятся больше, плотнее и белее кусты выглядят как облитые известковым раствором. А при ближайшем рассмотрении листья будто покрыты тончайшим слоем ваты или паутины это белый мицелий гриба, состоящий из многочисленных, собранных в цепочки конидий. Что характерно для любого возбудителя мучнистой росы патоген может сильно подавлять растения, листья заметно желтеют, на них появляются некротичные пятна, но кустарники и деревья никогда не начинают преждевременный листопад, и не наступает гибели растения. Объяснить это просто мучнистые грибы относятся к облигатным паразитам, живущим в организме хозяина и существующим, пока растение жизнеспособно. На концах мицелия мучнисторосого гриба есть образования гаустории ответвления гиф, проникающие внутрь клетки листа и всасывающие питательные вещества. У плодовых растений нарушается рост куста, не вызревает древесина на взрослеющих побегах, в результате растения сильно страдают от заморозков, особенно это касается винограда. Кроме того сферотека очень быстро перебирается с листьев на завязи и плоды, можно остаться полностью без урожая, так как пораженные белым налетом ягоды и фрукты непригодны в пищу. С овощами дело обстоит сложнее так как тропические растения расходуют огромное количество питательных веществ на рост и образование плодов, очень часто они просто не справляются с инфекцией и погибают. Бесполое размножение происходит с помощью конидий это неподвижные споры, названные так от греческого konia пыль и eidos вид. Именно цепочки конидии мы видим на листьях зараженных растений в виде белого налета, они легко отрываются друг от друга и переносятся ветром на приличное расстояние. Это плодовое тело гриба, состоит из очень плотно переплетенных гифов и может содержать миллионы споровых сумок, каждая из которых обычно содержится от четырех до восьми аскоспор. Клейстотеции зимуют на опавших листьях, а весной аскоспоры созревают, высвобождаются и дают начало новому очагу инфекции. На тот момент, когда образуются клейстотеции, налет на листьях из белого превращается в серый, затем коричневый сами плодовые тела клейстотеции имеют бурую или черную окраску, а размеры не превышают мм. Инкубационный период при благоприятных факторах для мучнистой росы составляет в зависимости от температуры до дней. Например, при температуре около С период от начала заражения до образования конидий составляет около пяти дней. Для формирования конидий благоприятна температура от С до С, но массовое развитие происходит при С. Непосредственно во время дождей распространение заболевания тормозится колонии конидий остаются на листьях, но когда осадки прекращаются, почва еще долго испаряет влагу, происходит бурный рост развития патогена. Поэтому именно после проливных дождей развитие сферотеки происходит бурно, за дня куст крыжовника может покрыться белым налетом. Чем плотнее посадки рассады, цветов, овощей, кроны деревьев, тем выше влажность воздуха, меньше движение ветра и происходит более сильное локальное заражение в пределах садового участка. Быстрее всего заражение происходит при чередовании теплых, сухих дней и дождей, тогда влажность не опускается ниже . Внесение избыточного количества азотных удобрений или погодные условия, благоприятствующие преобразованию азота в усвояемую форму, усиливают развитие грибковых болезней оидиум, ржавчина, септориоз и др. Условия, необходимые для созревания спор различаются у разных видов возбудителей мучнистой росы, например, при мучнистой росе винограда Оидиум мицелий лучше растет при С, т. Более всего подвержены поражению сферотекой молодые листья в течение дней после развертывания. Если мучнистая роса уже была замечена на вашем садовом участке, ранней весной, как только на плодовых кустарниках начинают разворачиваться листочки, опрыскайте кусты препаратом Топаз или Вектра их действие направленно именно на мучнистую плесень . Уничтожайте зараженные растительные остатки сжиганием всех листьев и побегов, на которых обнаружены признаки болезни. Соблюдайте севооборот, не сажайте повторно на одном и том же месте культуры подверженные заражению мучнистой росой. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха, избегайте скученности посадок, прореживайте всходы и рассаду. Дезинфицируйте инструмент, который используете для обрезки или подвязывания ленты и веревки, секатор и т. Если используете принцип дождевания, то поливайте овощи и ягоды в утренние часы, чтобы растения имели возможность просохнуть в течение суток. Молочная сыворотка лучше всего работает в качестве профилактики, а не лечения, стоит применять, если вы заметили где-то поблизости со своим участком зараженные растения, деревья или сорняки. Разницы, чем опрыскивать молоком или сывороткой обратом нет никакой только в цене, оба продукта содержат молочные белки, они нам и нужны. Как именно сыворотка работает против грибка, никто точно не знает, предполагают, что белки молока обладают антисептический эффектом, при воздействии солнечного света. Поэтому обработку молоком и сывороткой проводят не под вечер, а часов в утра в солнечную погоду. Как развести сыворотку с водой против мучнистой росы на часть молока сыворотки берем части воды. Иногда можно встретить рецепт от мучнистой росы, где обрат, сыворотка, скисшее молоко или кефир простокваша используются в разведении с холодной водой. Если мучнистая роса уже разгулялась на плодово-ягодных кустарниках, цветах или овощах, нужны не только общие приемы агротехники, вроде рыхления и прореживания, но и применение различных фунгицидов или химикатов. И даже на этом этапе уже может быть поздно, например, на ягодниках при явно выраженных признаках заболевания поздно применять химикаты, ибо яды сохраняются в плодах до дней. На винограде нужно начинать обработку от мучнистой росы в самом начале вегетации, когда побеги образовали только по листочков. На розах можно применять более концентрированный раствор мл спиртовой настойки йода на л воды. Если у вас нет шприца, чтобы отмерить, считайте каплями, например, для лечения огурцов от мучнистой росы капель йода на литров воды. Но так как огурцы не склонны задерживать влагу на листьях, нужно добавить прилипатель пару ложек натертого хозяйственного мыла или зеленого калийного. В Америке в садоводческих центрах рекомендуют использовать от сферотеки универсальный ополаскиватель для полости рта на основе этанола антибактериальный . Джефф Гиллман, директор Ботанического сада при Университете Северной Каролины, автор книг о растениях Органическое садоводство утверждает, что эффективно работает такой рецепт от мучнистой росы одна часть жидкости для полоскания рта и три части воды. Правда он предупреждают, что такой раствор нужно применять с осторожностью он может повреждать молодые, только что развернувшиеся листочки. Наша соотечественница, знаменитый садовод Галина Кизима советует важно провести профилактическое опрыскивание сада в первую половину лета. Этим раствором нужно опрыскать все плодово-ягодные кустарники и растения, рассаду овощей, молодые деревца. От мучнистой росы проведите опрыскивание в момент раскрытия первых листьев, затем после цветения и после сбора урожая. Естественно, что для дачного участка нужно готовить большой объём раствора, лучше готовить небольшими партиями, или пересчитать на л воды. Для приготовления медный купорос и мыло по отдельности растворить в небольшом количестве горячей воды, затем раствор медного купороса тонкой струйкой влить в мыльный раствор, при постоянном помешивании. Медно-содовый раствор г кальцинированной соды и г мыла хозяйственное, дегтярное развести в х л горячей воды. Отдельно г медного купороса развести в стакане воды, влить тонкой струйкой в раствор соды и мыла. Из эффективных фунгицидов против мучнистой росы можно выбрать байлетон, зато, квадрис, раёк, скор, сера коллоидная. Часть препаратов доступна в мелкой фасовке для личных приусадебных хозяйств, некоторые можно достать только в коллективных закупках, так как продаются они для сельского хозяйства в большой таре квадрис, браво, байлетон и др. Агролекарь, Чистофлор, Прогноз содержат пропиконазол, разводить мл на л воды, максимум обработки опрыскивание в начале вегетации, до цветения и после уборки урожая. Раёк, Чистоцвет, Скор содержат дифеноконазол, разводим г на л воды, максимум обработки первая по зеленому конусу, остальные через суток. Вектра, содержит бромуконазол, разводим мг на л, всего обработки первая после цветения, вторая через дней, третья после сбора урожая, не опрыскивать во время цветения. Расход рабочего раствора до х литров на куст смородины, крыжовника или молодое плодовое деревце лет, до литров на крупное плодоносящее дерево. Не рекомендуется использовать фунгициды на основе одного и того же действующего вещества более трёх раз, хотя некоторые производители рекомендуют четыре раза, подвеска молочная роса..

 • Comment Link ipfogHip רביעי, 24 מאי 2017 17:51 posted by ipfogHip

  buy anabolics
  - where can i buy anabolic steroids online

  catabolic vs anabolic
  - anabolicsteroidsnpc.com

 • Comment Link Briannum רביעי, 24 מאי 2017 06:53 posted by Briannum

  смотреть на форуме https://www.distver.ru/otdelka-v-tveri/otdelka-kvartiry-v-novostrojke.html

 • Comment Link Arturovek רביעי, 24 מאי 2017 05:16 posted by Arturovek

  Work from home. TOP 5 projektS 2017. Работа для мам, мамам, для пенсионеров. Jobs moms, jobs USA, jobs NY

 • Comment Link nikigelyulap רביעי, 24 מאי 2017 05:15 posted by nikigelyulap

  Any http://viagra.pharmacyforsaleonline.net/ online viagra feelings shape, protection skull, commenting http://viagra-canada-generic.net/levitra/ cheapest levitra 20mg worked kidneys, firm, discipline, beds, http://genericcialis-canadian.net/cialis-online/ cialis coupon lipid-filled needlessly colleagues\' wonder videos http://prednisonewithout-prescription-online.net/retin-a/ buy retin a online supero-medially, lactate-free retin a crisis polyhydramnios; retin a micro coupon half-filled http://prednisone.misoprostolonlinecytotec.net/ prednisone without prescription.net endless appetite replacing resurface recommendation has.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

איפור


 

מניקור


 

פדיקור רפואי


 

הסרת שיער


 

טיפולי פנים


 

יצירת קשר

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.
אתם כאן: דף הבית